Dirk de Wachter. De mindere kanten van het leven leren omarmen.

Dirk de Wachter. De mindere kanten van het leven leren omarmen.

 

Prachtig artikel. “Onze westerse wereld zet heel erg in op ikkigheid. Op autonomie, op het idee dat we ons eigen leven kunnen maken. Dat we het zelf kunnen doen, dat we ons eigen succes kunnen behalen. Het is naar de achtergrond verdwenen dat de mens ook heel verbonden en samenhorig is. In het evenwicht tussen ik en de ander, dreigt de ander verdrukt te worden. Terwijl we zoveel nood hebben aan de ander om te kunnen zijn. Juist op de dagen waarop we ons niet goed voelen, is de ander nodig. Dan is het erg belangrijk − en mooi ook − dat er iemand is die luistert en troost.”

https://www.brainwash.nl/bijdrage/psychiater-dirk-de-wachter-in-de-ongelukkigheid-komen-de-grootste-verbindingen-tot-stand