verdriet op de werkvloer. zorgen voor mensen. caring companies. #duurzaamheid

verdriet op de werkvloer. zorgen voor mensen. caring companies. #duurzaamheid

 

Verdriet op de werkvloer

Hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Hoe begeleiden en ondersteunen we lieve en waardevolle medewerkers en collega’s die verlies lijden en verdriet hebben?

Overlijden, ziekte, scheiding. Geen promotie. Dromen privé in gruzelementen. Maar ook reorganisatie of ontslag.

Mensen binden en behouden staat hoog op de agenda

Het is bijna overal terug te vinden in organisatiemanifesten over visie en sociaal beleid. Binding van mensen is belangrijk in het huidige economische klimaat. We willen mensen behouden. In voor- en tegenspoed. Niet alleen vanuit economisch perspectief.

We zien de kwaliteiten van deze mensen en hun binding met hun organisatie. Hoe mooi als je echt kunt zeggen: ik ben er voor je. Nu je pijn hebt en uit het lood bent. Onze organisatie is er voor je.

Ook als je afscheid moet nemen van mensen. Het FNV heeft hier een speerpunt van gemaakt. Mensen die ontslagen worden, krijgen een diepgaand traject van training en coaching aangeboden door de organisatie en door externe verliesbegeleiders.

Duurzaamheid?

Duurzaamheid in organisaties gaat voor mij ook over behoud van veerkracht van de mensen die er met passie werken. En als het tegenzit, gaat het over het faciliteren van deze mensen op weg naar een nieuw perspectief.

Soms vallen werknemers en collega’s simpelweg uit. Omdat privé het leven en alles wat daarin gebeurt even te groot is. Ritme en vaste gebruiken kunnen houvast bieden. Routines, wat bekend is, vertrouwd.  Werk is daarvan onderdeel. Het is zo fijn als je juist daar gesteund wordt.

Conform CAO of contract krijg je voor verliessituaties vaak maar ‘even’. Voor een overlijden bijvoorbeeld. Er zijn regels als je mantelzorger bent. Vrijwel altijd ‘technisch’ een paar dagen. Maar met die paar dagen ben jij helemaal niet de oude. Je keert terug op je werkplek na die paar wettelijke dagen. Vindt de vastigheid en het vertrouwde heerlijk. Of je kijkt juist bijzonder glazig naar gestelde doelen, KPI’s en memo’s. Hoe dan ook voel je je door verlies vaak ineens ‘anders.’ Je functioneert, maar kunt je leeg voelen.

Een andere situatie is als het verlies wordt ervaren in de organisatie zelf. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie of het mislopen van een promotie. Aan gedwongen ontslag. Hiervan is de impact net zo groot. En ook hier kunnen organisaties zich behulpzaam en steunend opstellen. Caring companies.

Gezien en gehoord worden: belangrijke rol van de HR professional

Je kunt als HR professional op de behoeften van rouwenden inspelen. Beleid maken. Waarmee collega’s zich gezien en gehoord voelen. En doorgaan naar verder kunnen. Houvast vinden.

Het vraagt meedenken en creativiteit. Stel je bijvoorbeeld de vraag aan je collega: “waaraan heb je behoefte en hoe kunnen we je helpen?” Heb je als HR afdeling de handvatten om hierin vervolgens daadwerkelijk effectief te ondersteunen? Is er voldoende kennis en opleiding in huis op dit vlak?

Kies je voor talentontwikkeling en groeipaden voor de mensen in je organisatie, dan zou er ook ruimte moeten zijn voor mensen die door verdriet uit balans zijn. Die stort je niet in regelgeving waar hun hoofd niet naar staat. Die omarm je en geef je de ruimte.

Mensen die jarenlang bij je hebben gewerkt en ‘eruit moeten’ verdienen goede begeleiding en onderkenning van hun onmacht, verdriet en frustratie.

Ze hebben die boodschap van jou en je team op dat moment meer dan ooit nodig. Je beseft het je misschien niet, maar ook jij bent voor hen een anker in de storm waar ze doorheen gaan.

Hun processen lopen niet volg-ordelijk. Die gaan van hot naar her.

Educatie en training helpt

Weet jij als HR professional hoe je met verlies op de werkvloer omgaat? Hoe je kunt reageren? Wil je mensen bij verlies graag behouden, ondersteunen of meewerken aan een nieuw perspectief?

Met respect voor hun eigenheid en autonomie? Wat juist weer zo essentieel is in hun proces van verlies?

Maak er werk van. We ondersteunen je graag met concrete opleidingsprogramma’s, ervaringsverhalen en tools.

Wees de liefdevolle organisatie. Die geeft om haar mensen. Je groeit en bloeit samen.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *