Inge Spijkman


Inge Spijkman

Gezien, gehoord en gekoesterd worden. Groeien. Je mooie plek innemen op de wereld. Samenwerken met anderen en doen waarvan je ‘aan’ gaat. Creëren. Ik ondersteun mensen daarin heel graag.

Ik hou van groei. Mensen die durven springen en zich blijven ontwikkelen vind ik magisch. Het is een levensader en leeftijdsonafhankelijk. Ik heb de overtuiging dat ieder mens zoekt naar licht. Waar je wiegje ook stond.

Ik geloof in dualiteit. Licht bestaat niet zonder donker. Het thema verlies heeft een speciale plek in mijn werk. Het is onderdeel van ‘heel’ zijn en blijven. Ik ben er altijd alert op in mijn werkzaamheden als interimmer, trainer en begeleider. Om goede handvatten te kunnen aanreiken ben ik de post doctorale opleidingen psychopathologie in Utrecht en verlieskunde in Groningen gaan volgen.

Bij verandering geloof ik in geleidelijke concrete evolutie in plaats van revolutie op papier. Behapbare plannen, stapjes zetten. Waarbij je na een jaar kleine stapjes nemen kunt terugkijken op een grote verandering.

Over groei

Bij groeiprocessen in de breedste zin van het woord komt alles voorbij. Kern is of we het durven aangaan. Bij groei gaan we van onze comfort- naar onze effort zone. We vinden iets moeilijk, eng, zien er tegenop of weten niet hoe. Pijn -ook oude- kan omhoog komen. We worden een soort van ‘naakt’.  Juist dat moment is prachtig. We worden aangesproken op onze eigen draagkracht en kunnen, op onze interactie met anderen en met onze omgeving. Herijking vindt plaats. Alles ligt erin besloten.

Mijn stijl

Rust, vragen, meedenken, onderzoeken, compassie. Ik vind niet zoveel vreemd. Mensen groeien zoals ze zijn en naar achtergrond en omgeving. Ik geloof in keuzes, vertrouwen, licht, (veer)kracht en passie. Voor mij is iedereen geboren om te stralen.

  • Lievelingsgedicht: Voor wie ik liefheb wil ik heten (Neeltje Maria Min).
  • Motto: Doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg.
  • Lied: Ik hou van mij van Harrie Jekkers

INK communicatie met hart

De naam INK… het is hoe ik door mijn naasten genoemd wordt. Of Spijk/Spijkie/Ardtie. Maar deze raakt de kern van mijn werk. INK: de rimpel. Inkt. Een afdruk zetten. Plek innemen. Doorgeven. Communicatie? Ja, de sleutel. Met Hart: altijd.

Mijn achtergrond

Master Geschiedenis en A&O psychologie (RUL)
Trainer & organisatieadviseur (Spijkman Trainingscentrum)
Implementatie fondsenwerving (Meander Medisch Centrum)
Interim management-, communicatie- en adviesopdrachten (INK)
MBTI accreditatie
Collegereeks veranderkunde Manfred Ketz de Vries
De groeiversneller, Porth for Growth (canvas methode)
Post doctoraal Psychopathologie (HU) en Verlieskunde (Herman de Monninck)
Verliesbegeleider FNV traject ‘werken aan werk’
Coach verliesbegeleiding
Vrijwilliger hospice

Visie op duurzaamheid

Voor mij persoonlijk is duurzaamheid mensgericht. Mensen hebben potentieel. En een geschiedenis. Soms met levenspijn. Ik integreer alle aspecten.  Ben je uit balans, dan kijk ik samen met jou hoe je je balans kunt hervinden. Ik zet me ook in om het thema verlies breder op de kaart te krijgen in de maatschappij. Zorg voor prachtige mensen die zoeken naar een nieuw perspectief en levenskracht kan menselijker en effectiever. Ik heb een eigen praktijk voor verlies- en rouwbegeleiding in Laren (NH).